سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

تحقیق و مقالات دانشگاه سجاد

میکروکنترلر Atmega 16

    نظر

 

پروژه میکروکنترلر Atmega 16 خصوصیات  Atmega 16:

 • ازمعماری AVR RISC استفاده می کند.
 • کارایی بالا وتوان مصرفی کم
 • دارای 131 دستورالعمل با کارایی بالا که اکثراً تنها دریک کلاک سیکل اجرا می شوند.
 • رجیستر کاربردی.
 • سرعتی تا 16 MISP در فرکانس 16MHZ.
  • حافظ برنامه وداده غیر فرار
 • 32 کیلوبایت حافظ FLASH قابل برنامه ریزی داخلی.
 • پایداری حافظه FLASH قابلیت 1000 بارنوشتن وپاک کردن
 • 2کیلو بایت حافظه داخلی SRAM
 • 1 کیلو بایت حافظه EEPROM داخلی قابل برنامه ریزی.
 • پایداری حافظه EEPROM: قابلیت 10000 بارنوشتن وپاک کردن.
قفل برنامه FLASH وحفاظت داده EEPROM
 • قابلیت ارتباط JTAG(IEEE std.)
  • برنامه ریزی FLASH، EEPROM، FUSE BITSو Lock BITSاز طریق ارتباط JTAG
 • خصوصیات جانبی دوتایمر- کانتر هشت بیتی با PRESCALER مجزا ودارای مد COMPARE
  • یک تایمر کانتر شانزده بیتی با PRESCALER مجزا ودارای مدهای COMPARE و CAPTURE
  • 4 کانال PWM
  • 8 کانال مبدل آنالوگ به دیجیتال 10بیتی
  • یک مقایسه کننده آنالوگ داخلی
  • دارای RTC(REAL-TIME CLOCK) با ایسلاتورمجزا.
  • WATCH DOG قابل برنامه ریزی با ایسلاتورداخلی
  • ارتباط سریال SPI برای برنامه ریزی داخلی مدار
  • قابلیت ارتباط سریال SPI به صورتMASTER یا SLAVE
  • قابلیت ارتباط با پروتکل سریال دوسیمه(TOW-WIRE)
 • خصوصیات ویژه میکروکنترلر
  • مدار POWER-ON RESET CIRCUIT
  • BROWN- OUT DETECTION قابل برنامه ریزی
  • منابع وقفه (INTERRUPT) داخلی وخارجی
  • دارای ایسلاتور RC داخلی کالیبره شده.
  • عملکرد کاملاً ثابت.
توان مصرفی پایین وسرعت بالا توسط تکنولوژی CMOS
 • خطوط وانواع بسته بندی
  • 32 خط ورودی/ خروجی () قابل برنامه ریزی.
  • 40 پایه (PIN) نوع PDIP، 44 پایه نوع TQFP، 44 پایه MLF
   • ترکیب پایه ها
فیوزهای بیت  ATMEGA 16 OCDEN: درصورتی که بیت های قفل برنامه ریزی شده باشند برنامه ریزی این بیت به همراه بیت JTAGEN باعث می شود که سیستم ON CHIP DEBUG فعال شود. برنامه ریزی شدن این بیت به قسمت هایی ازمیکرو امکان می دهد که درمدهای SLEEP کارکنند که این خود باعث افزایش مصرف سیستم می گردد. این بیت به صورت پیش فرض برنامه ریزی نشده(1) است. JTAGEN: بیتی برای فعال سازی برنامه ریزی میکرو از طریق استاندارد ارتباطی IEEE که درحالت پیش فرض فعال است ومیکرو می تواند از این ارتباط برای برنامه ریزی خود استفاده کند. پایه های PC 5002 در این ارتباط استفاده می شود. SPIEN: درحالت پیش فرض برنامه ریزی شده ومیکرواز طریق سریال SPI برنامه ریزی می شود. CKOPT: انتخاب کلاک که به صورت پیش فرض برنامه ریزی نشده است عملکرد این بیت بستگی به بیت های CKSEL دارد. EESAVE: درحالت پیش فرض برنامه ریزی نشده ودرزمان پاک شدن میکرو حافظه EEPROM پاک می شود ولی درصورتی که برنامه ریزی شود محتویات EEPROM درزمان پاک شدن میکرو، محفوظ می ماند. BOOTZ 0, BOOTSZ 1: برای انتخاب مقدار حافظه BOOT طبق جدول زیر برنامه ریزی می شود ودرصورت برنامه ریزی فیوز بیت BOOTRS اجرای برنامه از آدرس حافظه BOOT آغاز خواهد شد. پیکره بندی پورت ها           برای تعیین جهت پایه پورت ها از این پیکره بندی استفاده می کنیم. جهت یک پایه می تواند ورودی یا خروجی باشد. CoFig portx= state ConFig pinx.y= state X,y بسته به میکرو می توانند به ترتیب پایه های 0 تا 1 پورت های A,B,C,D,E,F باشند. STATE نیز می تواند یکی از گزینه های زیر باشد: INPUT یا0: در این حالت رجیستر جهت داده پایه یا پورت انتخاب صفر می شود وپایه یا پورت به عنوان ورودی استفاده می شود. OUTPUT یا 1: در این حالت رجیستر جهت داده پایه یا پورت انتخاب یک می شود وپایه یا پورت به عنوان ورودی استفاده می شود. زمانی که بخواهید از پورتی بخوانید بایستی از رجیستر PIN پورت مربوط استفاده کنید ودر هنگام نوشتن در پورت بایستی در رجیستر PORT بنویسید. بررسی پورت های میکروATMEGA 32 در این بخش قصد داریم برای آشنایی بیشتر با عملکرد پورت ها ورجیسترهای مربوطه به طور نمونه به بررسی پورت های میکرو ATMEGA 32 بپردازیم. پورت A پورت A یک  دو طرفه 8 بیتی است. سه آدرس از مکان حافظه  اختصاص به PORT دارد. یک آدرس برای رجیستر داده PORT، دومی رجیستر جهت داده DDRA وسومی پایه ورودی پورت PIN, A است. آدرس پایه های